+
  • image/e581f406-ec69-45c6-bc40-ed2ac00553ae.jpg

印度尼西亚 TY-019


所属分类::

印度尼西亚


标准规范


安规认证


SNI 04-3892.1.1-2003/SNI 04-3892.1-2006


SNI TUV


TY-019印尼工具插头符合SNI 04-3892.1.1-2003/SNI 04-3892.1-2006与EU REACH/RoHS/CA Prop 65/ PAHs危害性物质限制标准。

产品详情


适配线材规格

 

额定电流

 

 

 

 

H03VVH2-F

2x0.5mm2

 

16A

H03VVH2-F

2x0.75mm2

 

 

H03VV-F

2x0.75mm2

 

 

H05VVH2-F

2x0.75mm2

 

 

H05VVH2-F

2x1.0mm2

 

 

H05VV-F

2x0.75mm2

 

 

H05VV-F

2x1.0mm2

 

 

H05VV-F

2x1.5mm2

 

 

H05RR-F

2x0.75mm2

 

 

H05RR-F

2x1.0mm2

 

 

H05RR-F

2x1.5mm2

 

 

H05RN-F

2x0.75mm2

 

 

H05RN-F

2x1.0mm2

 

 

H03RT-H

2x0.75mm2

 

 

H03RT-H

2x1.0mm2

 

 

关键词:

在线留言

提交留言

*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系